Izjava o omejitvi odgovornosti

Prevzem odgovornosti
Biro 2000 d.o.o. ne zagotavlja, da vaši vneseni podatki ne bodo spremenjeni s strani tretjih oseb (vdor v sistem, virus) ali s strani naših zaposlenih zaradi pregleda ustreznosti za sodelovanje na področju prevajalskih storitev (omejitev zgolj na določena področja prevajanja in jezikovne kombinacije na podlagi potreb našega podjetja). Biro 2000 d.o.o. ravno tako ne prevzema nikakršne (neposredne ali posredne) odgovornosti v primeru napake ali opustitve v zvezi z vsebino in uporabo te aplikacije, kot tudi ne v primeru motenj ali nedostopnosti le-te.
 
Zasebnost
Biro 2000 d.o.o. zagotavlja zaščito posameznika z vidika obdelave osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije (ZVOP-1).  
Biro 2000 d.o.o. lahko zbira vaše osebne podatke za namene zagotavljanja vaših in naših potreb. Ti podatki so namenjeni izključno za namene Biro 2000 d.o.o. in njegovega poslovanja in so izrecno odobreni s to izjavo in jim ne nasprotujete.
Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo vaš profil v spletni aplikaciji aktiven.
 
Avtorske pravice
Vsebina, prikazana na uvodni strani in podstraneh te spletne aplikacije je izključna last Biro 2000 d.o.o. Z registracijo v sistem »Chronos TMS« se zavezujete, da podatkov s teh vsebin ne boste uporabljali v druge namene, kot so namenjeni (t.j. organizacija prevajalskega procesa med Biro 2000 d.o.o. in vami neposredno) in jih ne boste posredovali tretji osebi.   
Prepovedano je uporabljati, razkriti, širiti, razmnoževati, tiskati ali kakorkoli uporabiti informacije v tej spletni aplikaciji bodisi deloma ali v celoti ali na kakršen koli način omogočiti dostop tretjim osebam. Kršitev navedenih prepovedi predstavlja podlago za kazensko odgovornost kršitelja.
 
Zavrnitev registracije
Obdelavi svojih osebnih podatkov lahko nasprotujete. V kolikor želite uveljaviti svojo pravico do izbrisa vašega profila iz sistema, prosimo pošljite zahtevo na: matic.berginc@birotranslations.com.